כנסת ישראל

מינוי מפכל ונציב שבס

בכך דחתה הוועדה את בקשתו של השר ארדן להעביר מקבץ שמות של מועמדים לבחינת מועמדותם לשני התפקידים. הוועדה נימקה בין היתר את החלטתה בכך:״ כדי

אל הכתבה »
נגישות