כסף וחדלות פרעון

"לא רוצה שיקבל עונש חזק". אילוסטרציה shutterstock
כסף וחדלות פרעון

נלחמים בתופעת ניצול הקשישים

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, פרסם הנחיות לזיהוי נורות אדומות למניעת ניצול כלכלי ועושק של אנשים זקנים שהם מוחלשים, ולצידן המלצה על דרכי פעולה לבירור

אל הכתבה »
נגישות