מדריך

מדריך

על יתרונות עריכת הצוואה בפני עו"ד

עריכת צוואה אצל עורך דין נעשית תוך שמירה על כללים ברורים. שמירה שיש בה כדי לצמצם טענות עתידיות בדבר אי חוקיות הצוואה, מעורבות אישית בכתיבת הצוואה או השפעה בלתי הוגנת. יתרה מכך, עריכת צוואה על ידי עורך דין המתמחה בתחום יש בה כדי לצמצם את הסיכוי לנפילת פגמים צורניים אשר עלולים להופיע בצוואה הנערכת על ידי מי שאינו מיומן לכך.

אל הכתבה »
מדריך

 איך לפעול לפני קריסה כלכלית?

אנשים אשר נקלעים לחובות חווים לאורך זמן תהליך שבו הם חשים בחבל ההולך ומתהדק סביב צווארם. היווצרותם של חובות התחלתיים מהווים תמרור אזהרה וסימן ראשון לתחילתה של קריסה כלכלית שעמה בהחלט ניתן להתמודד תוך התנהלות נכונה

אל הכתבה »
מדריך

המונח "ידועים בציבור" אינו סטטוס אלא מצב משפטי המקנה זכויות על פי דין

ידועים בציבור הם בני זוג שהחליטו לקשור את גורלם האחד בשני, לקיים אורח חיים משותף כבני זוג נשואים לכל דבר ועניין, אך מטעמים שונים, בין מבחירה ובין שלא, לא מיסדו את הקשר ביניהם באופן פורמלי.ההכרה בבני זוג כידועים בציבור נועדה, בין היתר, להקנות לבני הזוג מעמד של בני זוג נשואים ולכן להכרה זו יהיה מקום רק במקרים בהם מוכח כי בני הזוג התכוונו להחיל על מערכת היחסים ביניהם את מכלול החובות והזכויות של דיני הנישואין והגירושין כמו: שיתוף בנכסים, זכויות פנסיה, תשלום מזונות, זכויות ירושה ועוד.

אל הכתבה »
מדריך

לקחו לך את הנשק בגלל חקירה במשטרה? עוד יש מה לעשות

תיקי חקירה, בעיקר בעבירות מאופיינות אלימות ומידע מודיעני המצוי במשטרה, יכולים להוות גורם משפיע בקבלת ההחלטה האם להתיר רישיון לנשיאה והחזקה של נשק, האם להתיר חידוש רישיון על פי בקשה או האם להתלות או לבטל רישיון קיים.

אל הכתבה »
מדריך

חדשות טובות! מהיום גם ישראלים יכולים להגיש בקשה לויזת משקיע E2  לארה"ב וכך לגור ולעבוד בארה"ב לתקופה ארוכה.

בתאריך  01.05.2019 הצטרפה ישראל לרשימת המדינות שחתומות על אמנה עם ארה"ב שהחברות בה מאפשרת לאזרחי מדינות מסויימות, להגיש בקשה לויזת משקיע E2  ובדרך זו לפתוח עסק בארה"ב ולעבור יחד עם משפחתם לארה"ב על מנת לנהל את העסק שבבעלותם.

אל הכתבה »
מדריך

האזרחות הרומנית, הינה מבוקשת ביותר בקרב אזרחי ישראל בעלי "שורשים רומניים"

העלייה הדרמטית בביקוש של אזרחויות רומניות, החלה בעקבות הצטרפותה של רומניה לאיחוד האירופי בשנת 2007, כחלק מ-28 מדינות החברות בה. אזרחיה של רומניה, בהיותם אזרחים של מדינה החברה באיחוד האירופי, נהנים מאיכות חיים גבוהה, בין היתר, כתוצאה מחופש כלכלי רב.

אל הכתבה »
מדריך

זכות למידע בחברה: מהי זכותו של בעל המניות לעיין במסמכי החברה

דיני החברות מקנים לבעלי מניות זכויות רבות ושונות וביניהן את הזכות לעיין במסמכי החברה. זכות זו מעוגנת בסעיפים 184 ו185 לחוק החברות, כאשר ישנה הבחנה בין מסמכים בהם זכאים בעלי מניות לעיין ללא תנאי, לבין מסמכים אשר זכות העיון בהם טעונה נימוק מצד בעל המניה. לדידם של רבים, זכות העיון המוקנית כיום לבעלי מניות היא מצומצמת למדי ועל כן אינה מאפשרת להם להגן באופן אפקטיבי על השקעתם.

אל הכתבה »
מדריך

בעל עסק – כך תמנע מעבירה על חוק ההגבלים העסקיים. מדריך!

חוק ההגבלים העסקיים נועד לקידום התחרות ולמניעת חסמים מלאכותיים בשוק החופשי. הרציונל העומד מאחורי החוק הוא המחשבה שבאמצעות מספר איסורים וחובות על העסקים ניתן למנוע תיאומי מחירים או מונופולים, ולאפשר תחרות הוגנת יותר. בעלי עסקים רבים עלולים למצוא עצמם עם כתב אישום פלילי על עבירות על החוק שלא היה להם מושג על קיומן

אל הכתבה »
מדריך

המדריך לבן הזוג של פושט הרגל

הליך פשיטת הרגל משפיע על משפחתו של החייב ובמיוחד על בן זוגו אך האם גם הוא מוכרז פושט רגל? האם ניתן לגבות גם את חלקו ברכוש המשותף? התשובה איננה חד משמעית אך נקיטת אמצעי זהירות יכולה להועיל לבני הזוג שנקלעו להליך פשיטת הרגל.

אל הכתבה »
מדריך

רישוי עסק: אילו אישורים נדרשים להוצאת רישיון לעסק?

בישראל, עסקים שונים מחויבים בהוצאת רישיון עסק ולשם כך יש לפנות למחלקת רישוי עסקים בעירייה אשר בשטחה נמצא בית העסק. על פי סיווגו של העסק, יקבל המבקש רשימת אישורים הנדרשים לשם קבלת הרישיון. רק לאחר קבלתם מהגורמים השונים, תוכל העירייה להנפיק רישיון עסק. להלן סקירה של האישורים העיקריים הנדרשים להוצאת רישיון לעסק.

אל הכתבה »
מדריך

לנצח את המיתון

אין ספק שמיתון גלובלי משפיע, מן הסתם, על כולם אולם מספר צעדים שבעלי חברות ועסקים יעשו יכולים לצמצם את החשיפה לו.

אל הכתבה »
מדריך

בעיות ופתרונות בקבלת משכנתא אחרי פשיטת רגל

פשיטת רגל היא אחד הדברים המורכבים ביותר שיכולים להיות בחיים הפיננסיים המודרניים, כאשר הכוונה היא לאפשר לאדם לפתוח דף חדש. אבל המציאות היא שקבלת משכנתא לאחר פשיטת רגל היא דבר כמעט בלתי אפשרי ומורכב ביותר. ברשותכם אסקור את הקשיים ואת הפתרונות בדרך לקבל משכנתא אחרי פשיטת רגל.

אל הכתבה »
נגישות