נדל"ן

נדל"ן

סירוב לקבל חזקה בדירה

האם רשאי הקונה לסרב לקבל את הדירה עד שיתוקנו הליקויים, או שמא מחויב הוא לקבל את הדירה במצבה כפי שהוא ? לשאלה זו השלכות כלכליות

אל הכתבה »
נגישות