תיוג: מנופאי

נדל"ן

אתרי בניה תחת חקירה

אחד העצורים הינו בוחן (טסטר), בבחינות מעשיות להפעלת עגורן צריח. בתום חקירה סמויה שנוהלה עולה כי האיש העביר בטסטים את

לכתבה »
נגישות